Avtalen

Avtalen


Avtalen ved leie av minilager.



MiniMax Lager AS Org nr 916 901 054
AVTALEVILKÅR FOR LEIE AV MINILAGER

Kort beskrivelse av tjenesten Leie av minilager gir kunden tilgang til i utleiers lagerbod.

Hele avtalen finner du her ved å trykke link Avtaledokumentet


 Minimax Lager AS Mail post@minimaxlager.no Tlf 90 72 57 57