Avtalen

Avtalen


Avtalen ved leie av minilager.MiniMax Lager AS Org nr 916 901 054
AVTALEVILKÅR FOR LEIE AV MINILAGER

Kort beskrivelse av tjenesten Leie av minilager gir kunden tilgang til i utleiers lagerbod.

Hele avtalen finner du her ved å trykke link Avtaledokumentet


 Minimax Lager AS Mail post@minimaxlager.no Tlf 90 72 57 57