www.minimaxlager.no Logo

Minilager Sandvika

Om oss
Ett av våres nyeste og mest moderne minilager er i Sandvika. Lageret har mange forskjellige størrelser.

Minimax Lager AS Mail post@minimaxlager.no Tlf 90 72 57 57