www.minimaxlager.no Logo

Avtalen

Avtale
MiniMax Lager AS Org nr 916 901 054
AVTALEVILKÅR FOR LEIE AV MINILAGER

Kort beskrivelse av tjenesten Leie av minilager gir kunden tilgang til i utleiers lagerbod.

Hele avtalen finner du her ved å trykke link Avtaledokumentet
 

Minimax Lager AS Mail post@minimaxlager.no Tlf 90 72 57 57